RESENS – Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige 

RESENS är ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation.

Målet är att skapa ett gränsöverskridande lärande om mekanismerna bakom regional förnyelse och även bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland.

 

Coompanion Västernorrland ingår i Resensprojektet genom att främja samhällsentreprenöriellt företagande.

 

Länk till projektets hemsida