Projektverksamhet

Coompanion Västernorrlands avgiftsfria rådgivning finansieras till hälften med statsstöd från Tillväxtverket. Medfinansiering till statsstödet får vi genom serviceavgifter från medlemmar som Landstinget Västernorrland och kommunerna. Timrå kommun blev medlem 2017 och är därmed den första kommunen i länet som medfinansierar en del av vår verksamhet.

Finansiering av särskilda insatser som ska stärka kooperativ utveckling och social ekonomi söker vi andra samverkansprojektsmedel för eller ingår i andras projekt som samverkanspart.

Just nu finansieras tre projekt med EU medel: Två Leaderprojekt för att starta en Mikrofond i Västernorrland och interregprojektet Resens där Mittuniversitetet är projektägare tillsammans med Nord universitet i Nord-Tröndelag i Norge. Vi säljer också konsulttjänster till medlemmar och andra organisationer som verkar i den sociala ekonomin. All vår verksamhet ska syfta till att skapa bättre förutsättningar för att bedriva demokratiskt ägda och styrda företag, det vill säga kooperativa företag.

Läs mer om våra pågående projekt: