Projektverksamhet

Läs mer om våra pågående projekt:

Servicelyftet

Ett nationellt projekt som ska utveckla metoder, skapa planer och testa lösningar med ny teknik för att förbättra service på landsbygden.  

Läs mer

Förstudie LEA

Just nu genomför vi en förstudie med finansiering från Leader Mittland Plus   för att undersöka intresset för LEA (lokalekonomisk analys) i orter utanför Timrå, Bräcke, Ånge och Sundsvall.

Läs mer

 

ASF Akademin

ASF Akademin erbjuder kompetensutveckling till företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. 

Läs mer