Projektverksamhet

Läs mer om våra pågående projekt:

RESENS

Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige. Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation.

Läs mer

Mikrofonden Västernorrland

Om ett kooperativ, förening, eller annan organisation vill utvecklas för större samhällsnytta kan en mikrofond ordna med finansieringen. 

Läs mer

ASF Akademin

ASF Akademin erbjuder kompetensutveckling till företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. 

Läs mer