Projektverksamhet

Läs mer om våra pågående projekt:

Servicelyftet

Ett nationellt projekt som ska utveckla metoder, skapa planer och testa lösningar med ny teknik för att förbättra service på landsbygden.  

Läs mer

Mikrofonden Västernorrland

Om ett kooperativ, förening, eller annan organisation vill utvecklas för större samhällsnytta kan en mikrofond ordna med finansieringen. 

Läs mer

ASF Akademin

ASF Akademin erbjuder kompetensutveckling till företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. 

Läs mer