Om kooperation

nycklarna

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela kooperativets verksamhet tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen. Lagen om ekonomiska föreningar föreslås ändras så att ekonomiska föreningar får samma status som aktiebolag. Ett AB fungerar också bra att starta kooperativ verksamhet i när bolagsordningen anpassas till de kooperativa värderingarna kring demokratiskt ägande och beslutsfattande.

Kooperativa värderingar
Kooperativa företag bygger på demokrati, jämställdhet, självförsörjning, personligt ansvar, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer
De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar i praktisk handling. Kooperativ runt om i världen fungerar enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Principerna har sina rötter från när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.
Principerna hittar du här

Omvärld

Flera av de mest framgångsrika företagen i världen bygger på kooperationens viktigaste principer. Ju fler som bidrar, delar och utvecklar, desto fler tjänar på det. Samverkan är en framgångsfaktor oavsett om det gäller ägandet eller affärsidén.Medborgarsamverkan på landsbygden och i stadsdelar och sociala digitala tjänsteplattformar växer fram. Teknik som gör affärsidéer med samhällsnytta tillgängliga för fler finns nu och samtidigt blir företagen i större utsträckning kooperativa.

• De 18 största kooperativa företagen i Sverige omsatte 240 miljarder kronor och hade 58 000 anställda under 2012. I Europa sysselsätter kooperationen 5,4 miljoner anställda och 160 000 företag. Källa: Svensk Kooperation, World Cooperative monitor
• 70% av alla 18-30-åringar som planerar att starta företag vill göra det tillsammans. Källa: Entreprenörsbarometern 2012
• 37 procent i ledningen för kooperativa företag är kvinnor och andelen ökar varje år. Motsvarande siffra i börsbolagen är 17,2. Källa: Arbetsgivareorganisationen KFO
• Coompanion är med och startar över 500 kooperativa företag per år och 70 % av dem finns kvar efter tre år.