Medlemmar Coompanion Västernorrland

Landstinget Västernorrland 1992 bildade

Kommunförbundet Västernorrland  1992 bildade

HSB 1992 bildade

LRF 1992 bildade

Kooperativet Ekoteck 2014

Kooperativet Samhällsbyggarna 2015

Personalkooperativet Vårbacken 2015

Individuell Växtkraft IVK 2016

Kooperativet Teckenspråkscentrum 2015

Föreningsnämnden 2015
(I föreningsnämnden ingår följande organisationer i Västernorrland:
Hushållningssällskapet, Lantmännen, Landshypotek, LRF,
Länsförsäkringar, Maskinringen, Norra Skogsägarna,Norrskog,
Norrmejerier samt Swedbank)

Arbetsgivarbyrån AB 2015

Friskhuset Mitt AB 2016

DML Assistans  2016

Evo återvinningspartner AB 2016

Timrå Kommun 2017

HK (Humanistiskt Kapital) Sundsvall 2017