Coompanion Västernorrlands styrelse 2018

Foto: Kerstin Stickler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bild från vänster: Tina Enheim, Roger Byström, Lars Nilsson Böös, Anders Segebo, Bernt Sahlberg, Monica Fällström och Lena Schmidt

Ordförande: Anders Segebo

Vice ordförande: Tina Enheim, HSB

Ordinarie övriga ledamöter:

Roger Byström (Landstinget Västernorrland)

Monica Fällström  (Landstinget Västernorrland)

Lars Nilsson Böös (Teckenspråkcentrum)

Caroline Näslund (Föreningsnämnden) ej på bild

Bernt Sahlberg

Lena Schmidt (Samhällsbyggarna)