Träffa Jennie Lantz från Fristad Entreprenad ek för.

Ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar för att så många som möjligt ska inkluderas på arbetsmarknaden.

“Jennie Lantz heter jag och är verksamhetsledare i det arbetsintegrerande sociala företaget Fristad Entreprenad ekonomisk förening. Fristad bildades hösten 2013 efter en utbildning som Coompanion erbjöd de deltagare som ingick i socialfondsprojektet Solaris, vilket hade som övergripande mål att bland annat skapa nya arbeten genom en vidgad arbetsmarknad i form av fler ASF.

Jag blev inskriven som deltagare efter att ha varit borta från arbetsmarknaden i över 10 år och projektet innebar för mig personligen en möjlighet att vara med och bygga upp en verksamhet i form av ett återbruk i Krokom och samtidigt få lära mig mer om hur man kan starta företag tillsammans och på så sätt ta tillbaka makten över sin framtid.

Jessica Ottosson och Anna Frestadius från Coompanion har varit nyckelpersoner i processen att starta företag. Förutom utbildningstillfällen, då vi fick lära oss rent konkret hur man går tillväga för att starta och driva ett ASF, så har de erbjudit en atmosfär där alla känt att de har någonting att erbjuda genom att ta tillvara på kompetenser inom gruppen. Utbildningen har också genomsyrats av ett fokus på att inspirera och lyfta människor att tro på sin egna förmåga.
Coompanion har sedan funnits med hela vägen och bidrar än idag till företagets utveckling genom utbildningar, information och rådgivning.

Fristads verksamhetsområden är idag café och catering, lokalvård, hunddagis och arbetsträning. Vi sysselsätter nio personer, samtliga från målgruppen, varav fem anställda.”

Jennie Lantz, Fristad Entreprenad

Klicka här för mer information om www.fristadentreprenad.se

Sara Carlemår har utvecklat sitt sociala entreprenörskap genom Glow 4equality.

Målet? Att bidra till jämställdhet och stärka kvinnor och flickors egenmakt med gruppcoachning!

 

 

Vad är Glow 4 equality? 

GLOW 4 equality är en “social business startup”. Kärnan kommer att vara virtuell GRUPP COACHING som globalt bidrar till ökad jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt.

Varför socialt entreprenörskap?

Jag har varit entreprenör i snart 15 år, parallellt har jag hela  tiden haft ett ideellt engagemang i frågor kring jämställdhet; barnsexhandel, könsstympning, våldsutsatta kvinnor och kvinnors rättigheter generellt. Senaste åren har jag känt en frustration och än mer velat bidra inom detta område.

Hur gick du från idé till handling? 

Genom att själv ta hjälp av en coach landade jag i hur jag kan använda min entreprenörskraft, mitt nätverk och mina erfarenheter för att bidra till ökad jämställdhet globalt och vilka metoder det kan ske genom.

Vilket tips skulle du vilja ge till de som funderar på att utveckla sitt sociala entreprenörskap? 

Bottna i dina innersta värderingar och hitta din drivkraft utifrån det, sök dig till bra sammanhang där du kan få inspiration och resurser för att göra skillnad.