Bli medlem i Coompanion

Var med och inspirera fler och dra själva nytta av samarbetet. Kooperativ och kommuner, studieförbund och andra organisationer som kan och vill bidra till ändamålet med Coompanion kan ansöka om medlemsskap i Coompanion -Kooperativ Utveckling.

Tillsammans arbetar vi för fler och bättre kooperativ och när vi blir fler kan vi synas mer, lära oss mer och öka tillgång till de möjligheter som kooperativ innebär.

Medlemsnytta

Kooperativa medlemmar får nedsatt pris på våra utbildningar och har möjlighet att utnyttja vårt konsultstöd till en reducerad kostnad. Genom medlemskapet får ni också tillgång till ett nätverk. Vi försöker också varje år driva minst ett projekt för medlemmarnas utveckling.

Ansök nu!

För att bli medlem fyller ni i medlemsansökan. Kooperativ behöver också maila stadgar och senaste årsredovisningen.

Coompanions styrelse beslutar om medlemmen antas och därefter får ni en faktura på insatsen, 500 kr. Insatsen betalas alltså endast en gång. Coompanion har för närvarande 100 kronor i årsavgift. Den kan enligt stadgarna uppgå till högst 1000 kr.

Samarbete mellan kooperativ – sjätte principen

Samarbete mellan kooperativ är också den sjätte av de kooperativa principerna.