Bli medlem – bättre och starkare tillsammans!

Tillsammans arbetar vi för fler och bättre kooperativ och när vi blir fler kan vi synas mer, lära oss mer och påverka tillsammans.

Kooperativ och kommuner, studieförbund och andra organisationer som kan och vill bidra till ändamålet med Coompanion kan ansöka om medlemsskap i Coompanion -Kooperativ Utveckling.

Var med och inspirera fler och dra själva nytta av samarbetet!

Medlemsnytta

Kooperativa medlemmar betalar lägre pris på utbildningar och konsulttjänster. Genom medlemskapet får ni också tillgång till kooperativa nätverk. Som medlem kan ni också delta i våra projekt för medlemmarnas utveckling.

Ansök nu!

För att bli medlem fyller ni i medlemsansökan. Kooperativ behöver också maila stadgar och senaste årsredovisningen.

Coompanions styrelse beslutar om medlemmen antas och därefter får ni en faktura på insatsen som är 500 kr. Insatsen betalas alltså endast en gång. Medlemmarna beslutar om årsavgift.