11 juni 2013

Coompanion Västernorrlands styrelse 2017

Ordförande: Anders Segebo (Föreningsnämnden)

Vice ordförande: Tina Enheim (HSB)

Ordinarie övriga ledamöter:

Roger Byström (Landstinget Västernorrland)

Monica Fällström (Landstinget Västernorrland)

Lars Nilsson Böös (Teckenspråkcentrum)

Bernt Sahlberg

Lena Schmidt (Samhällsbyggarna)

 

Dela