20 april 2013

Coompanion Västernorrlands nya hemsida

En kraft. En motkraft? Något nytt som vi aldrig tidigare sett som ändrar världens ekonomier till något som gagnar människor och samhälle?

 

Nej. Kooperation är inget nytt, utan vilar på principer som har gällt i mer än 150 år. Men i våra tider av ekonomisk kris, bankkrascher och många människor som står utanför arbetsmarknaden, får kooperationen nytt berättigande.

Dela