Medlemmar Coompanion Västernorrland

Landstinget Västernorrland sedan 1992

Kommunförbundet Västernorrland sedan 1992

Timrå Kommun sedan 2017

HSB sedan 1992

LRF sedan 1992

Kooperativet Ekoteck sedan 2014

Kooperativet Samhällsbyggarna sedan 2015

Personalkooperativet Vårbacken sedan 2015

Individuell Växtkraft IVK sedan 2016

Kooperativet Teckenspråkscentrum sedan 2015

Föreningsnämnden sedan 2015

Arbetsgivarbyrån AB sedan 2015

Friskhuset Mitt AB sedan 2016

DML Assistans  sedan 2016

Evo återvinningspartner AB sedan 2016