Coompanion Västernorrlands styrelse 2017

Ordförande: Anders Segebo

Vice ordförande: Tina Enheim, HSB

Ordinarie övriga ledamöter:

Roger Byström (Landstinget Västernorrland)

Monica Fällström  (Landstinget Västernorrland)

Lars Nilsson Böös (Teckenspråkcentrum)

Bernt Sahlberg

Lena Schmidt (Samhällsbyggarna)