Coompanion Västernorrlands styrelse 2016

Ordförande: Ulla Näsman

Vice ordförande: Lena Schmidt (Samhällsbyggarna)

Ordinarie övriga ledamöter:

Roger Byström (Landstinget Västernorrland)

Tina Enheim  (HSB)

Benny Eriksson

Monica Fällström  (Landstinget Västernorrland)

Anders Segebo (Föreningsnämnden)

Birgitta Sewerin (kooperativet Eko Teck)