Rådgivning nära er!

Det går bra att kontakta Coompanion online för att boka in tid för rådgivning eller för att få information direkt på telefon.

Direkttelefon 0611-23368. Om vi inte svarar, sitter vi i ett annat samtal. Lämna ett meddelande, eller maila någon av oss rådgivare så svarar så snart vi kan.

mf_logo_vnorrland_mindre

 Projektgenomförande i två separata projekt 161101-180630

Finansiärer: Leader Höga Kusten, Leader Mittland Plus, Coompanion Västernorrland.

Syfte: Skapa en plattform för social ekonomi för finansiering, rådgivning och affärsutveckling i Västernorrlands län. Hitta finansiärer, höja kunskapsnivån.

innovationscheck_stilla

Drop-in-2

mf_logo_vnorrland_mindre

 Projektgenomförande i två separata projekt 161101-180630

Finansiärer: Leader Höga Kusten, Leader Mittland Plus, Coompanion Västernorrland.

Syfte: Skapa en plattform för social ekonomi för finansiering, rådgivning och affärsutveckling i Västernorrlands län. Hitta finansiärer, höja kunskapsnivån.

Drop-in-2

Aktuellt

Äldre inlägg

Vad kan Coompanion Västernorrland hjälpa er med?

Oavsett om ni just fått en affärsidé, har kommit längre med starten eller är igång med företaget, kan Coompanion Västernorrland vara stöd. Fram till att företaget är startat och i gång är vår rådgivning avgiftsfri. Vi tar sedan ut ett konsultarvode när ni behöver vår fortsatta hjälp.

Avgiftsfri rådgivning

Vi hjälper er att se lokala behov och marknader, alternativa finansieringsformer och hur ni kan skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Har ni precis bestämt er, eller har ni kommit halvvägs i processen och behöver råd?

Kontakta oss och boka in en tid för rådgivning i den kommun ni bor i.

Förmånlig affärsutveckling

Har ni kommit igång med er verksamhet, och märker att det dyker upp nya frågor och behov? Coompanion kan hjälpa till att utveckla företaget, och vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling.

Coompanion Västernorrland

Coompanion är affärsrådgivare för alla i Västernorrland som vill starta företag tillsammans -kooperativa företag.  Vi erbjuder personlig rådgivning – och rådgivning online. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Vi ägs och styrs regionalt av 10 medlemsorganisationer.

Medlem kan länsmyndigheter, kommuner och kooperativ i länet bli.  Att vara medlem innebär att den kooperativa idén får spridningshjälp till era medlemmar och ökar synligheten av det ni gör för andra kooperativ.

Här är våra medlemmar 20151031:

Medlemmar i Coompanion bidrar till varandras utveckling och breddar nätverken. Vi tror på demokratiskt företagande, där alla samarbetar och är engagerade. Den kooperativa företagsformen leder till ekonomisk, social och hållbar tillväxt i hela länet, både i städerna och i de mindre samhällena.

Coompanion Västernorrland finansieras av offentlig sektor, konsultintäkter, projektmedel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge avgiftsfri rådgivning. Den regionala insatsen står medborgarna i länet för, via Landstinget och Kommunförbundet Västernorrland.

Coompanion Västernorrland kan också anlitas för uppdrag, till exempel processledning, föreläsningar och arrangörsskap av konferenser och mötesplatser kring lokal och regional utveckling.

Våra affärsområden är affärsutveckling och företagsprofilering för företag inom Gröna Näringar, Kulturella och kreativa näringar, unga entreprenörer, social ekonomi och samhällsutveckling.

Styrelsen för Coompanion Västernorrland Den 28 maj valde stämman 2015 en ny styrelse som tillsammans med verksamhetsledaren ska driva den kooperativa utvecklingen framåt i Västernorrland. Ett gäng som inte räds utmaningar och som delar visionen om ett bättre samhälle med kooperationens principer. Här är hela listan:

bronsus

  • Tillväxten är stark i kooperativa företag
  • Formen är skräddarsydd för samarbete
  • Kooperativa företag håller längre

 

Kontakt

Vår företagsrådgivning vid nystart är avgiftsfri, kostnaden betalas med vårt statliga och regionala stöd.
Coompanion kan också hjälpa till att utveckla företaget. Detta bekostas av företagen. Vi arbetar i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling. Ring eller maila för att boka in ett möte, eller fyll i kontaktrutan här på hemsidan.

Vill du ha ett föredrag eller en information om kooperation behöver vi prata om vilket sammanhang det är och vilken roll du vill att Coompanion Västernorrland ska ha.

Grupper som vill starta kooperativ träffar vi när alla eller flera än än person kan delta.

VI hjälper till när ni vill starta företag tillsammans i er hemkommun.captcha

Coompanion Västernorrland

E-post: vasternorrland@coompanion.se
Öppettider: 08.00 – 17.00 (måndag – fredag)

Vi jobbar här:

Susanne Vinderå, verksamhetsledare, rådgivare/affärsutvecklare, projektledare
Telefon: 0611-233 68 Mobil: 070 5911993 E-post: susanne.vindera@coompanion.seHarstrom_240815_3726

Susanne började som verksamhetsledare i februari 2013 efter många år som regional utvecklare som filmkonsulent. De senaste åren har hon varit projektledare i projekt om kulturella och kreativa näringars villkor. Susanne har stor erfarenhet av att bygga och underhålla strategiska nätverk, leda processer för att driva utveckling och kan hjälpa till att lösa konflikter när en förening har fastnat. Susanne är utbildad kommunikatör och certifierad projektledare med nätverk inom utbildning, kultur och fritid samt näringsliv och forskning. Susanne har valt att jobba på Coompanion för att hon tror på människors förmåga att skapa välstånd i kooperation.

Sara Friberg, Diplomerad rådgivare/affärsutvecklare, projektledare
Telefon: 0611-233 68 Mobil: 070 692 33 68 E-post: sara.friberg@coompanion.se

Foto: Svanthe Harström

Sara började som rådgivare och processledare i januari 2014. Uppdraget är att stödja en kooperativ landsbygdsutveckling inom de gröna och de blå näringarna. Sara har både praktisk och teoretisk utbildning i trädgård och jordbruk. På Länsstyrelsen har Sara arbetat som handläggare för frågor som miljöbalken och jordabalken reglerar och med rådgivning inom landsbygdsprogrammet. Sara kommer senast från privat sektor där hon har arbetat med projektering och genomförande av fiskevård och vattenförvaltning. Under ett par år drev Sara butiker och var även med och startade kulturkooperativ och naturvårdsförening. Synen på människan som resurs och möjligheterna i ett samarbete mellan både individer, företag och organisationer är det som gjort att Sara har valt att arbeta hos oss på Coompanion.

Kerstin Stickler,  rådgivare/affärsutvecklare, grafisk formgivare
Telefon: 0611-233 68 Mobil: 076-834 05 50 E-post: kerstin.stickler@coompanion.seHarstrom_240815_3713

Kerstin började hos oss i juni 2015 och har i hela sitt yrkesliv jobbat med tidningsdesign och grafisk formgivning. Hennes långa erfarenhet för yrket bidrar till att stärka vårt kommunikationsarbete, men också vår rådgivning för kooperativa verksamheter som behöver affärsutveckla sig genom profilering och marknadsföring. Kerstin genomgår nu diplomeringsutbildningen för rådgivare. Kerstin har valt att jobba på Coompanion för att få stärka företagen och människorna som jobbar i dem genom sitt expertområde.


 

Visa större karta Storgatan 35 871 31 Härnösand Telefon: 0611-233 68

Följ oss på Facebook!

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter från Coompanion Västernorrland direkt i din mailbox? Fyll i dina uppgifter här!

http://vasternorrland.coompanion.se/tacksida/

E-postadress

Lämna följande fält tomt.

Kalendarium